קרניזים – דקוריי קרניזים

קרניזים או כרכובים בעברית הם אלמנטים אדריכליים שמופיעים לרוב בשני מקומות: בחזית העליונה של מבנה כלשהו או מעל פתחים מרכזיים במבנה זה. בכל מקום שבו נעשה שימוש בקרניזים הם תמיד יהיו בולטים מהקיר לכיוון כלשהו, למשל לצדדים או לחזית.

במקור הקרניזים נועדו ליצור כותרות עליונות למבנים, אבל היו להם תפקידים נוספים. למשל,  במבנים בעלי גג משופע הקרניזים שימשו להרחקת מי הגשמים מחזית הבניין כדי למנוע רטיבות. מאז כמובן זרמו הרבה מים ומשמעות המילה קרניז השתנתה.