בנק מזרחי טפחות בארץ ובחו”ל

בנק מזרחי טפחות הוא כאמור אחד הבנקים המוכרים במדינה. קבוצת הבנק פועלת גם בישראל וגם מחוץ לישראל כשברשותה 184 סניפים סה”כ. בנק מזרחי טפחות הוא למעשה חיבור בין בנק המזרחי שקיים עוד משנות העשרים של המאה הקודמת יחד עם בנק טפחות שאף הוא הוקם מעט לפני קום המדינה והתעסקותו היא במשכנתאות. בשל החיבור נותן הבנק שירותים ופתרונות בתחומים הפיננסיים השונים כמו פיקדונות וחסכונות, אשראי, ניירות ערך ועוד וגם פתרונות בתחום המשכנתאות. הבנק נחשב לשלישי בגודלו מבחינת מתן אשראי לציבור ובנק המשכנתאות המוביל בישראל. אמנם כאן מדובר על כספומט, אך בהחלט מרגיע לדעת שגם מאחורי כספומט עומד גוף גדול ובעל שם.